PROJEKT EU - Kulíšek 

Litomyšlská 1558, Česká Třebová

Název projektu: Dětská skupina Kulíšek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016710

Dětská skupina II Litomyšl, z.s. realizuje v letech 2020 - 31.3.2022 projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti - typu dětská skupina pro veřejnost s kapacitou   12 dětí, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v lokalitě Česká Třebová a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Projektem podpoříme minimálně 17 osob, rodičů s malými dětmi a zaměstnanců Dětská skupina II Litomyšl, z.s.

Adresa provozu: Litomyšlská 1558, 560 02 Česká Třebová

Kontaktní údaje:

odpovědná osoba: Mgr.Pavel Saqua

telefon: 776 056 801

e-amil: saqua@centrum.cz