Projekt EU - Delfíni

T.G.Masaryka 721, Choceň


Název projektu: Dětská skupina Delfíni

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017209

Dětská skupina Litomyšl, z.s. realizuje v letech 2021 - 31.1.2022 projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti - typu dětská skupina pro veřejnost s kapacitou 12 dětí, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v lokalitě Choceň a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Projektem podpoříme minimálně 17 osob, rodičů s malými dětmi a zaměstnanců Dětská skupina Litomyšl, z.s.

Adresa provozu: T.G.Masaryka 721, Choceň

Kontaktní údaje:

odpovědná osoba: Mgr.Pavel Saqua

telefon: 776 056 801

e-amil: saqua@centrum.cz