Jak se k nám přihlásit?

.

Přihlášení do dětské skupiny Kulíšek:

1)

Telefonická nezávazná konzultace

.

2)

Vyplnění Přihlášky + úhrada rezervačního poplatku (jednoměsíční školkovné)

.

3)

Seznámení s Provozním řádem + vyplnění Evidenčního listu dítěte

.

4)

Doložit potvrzení od lékaře dítěte + Potvrzení o postavení rodiče dítěte na trhu práce (potvrzené od zaměstnavatele nebo od ČSSZ)

.

5)

Sepsání Smlouvy mezi rodičem a Dětskou skupinou

.

6)

Nástup dítěte do dětské skupiny

.

7)

Měsíční úhrady sjednaného školkovného + stavného do 25. dne předchozího měsíce

.