CENÍK

Delfíni + Kulíšek

Zvýhodněné školkovné při celodenní docházce již zahrnuje náklady na celodenní stravování dítěte v dětské skupině.

Ceník  DS  KULÍŠEK od 1.7.2020

Docházka 3-5 celých dnů v týdnu :

2900 Kč/měs.školkovné. V ceně je již zahrnuto celodenní stravování.

Docházka 3-5 půldnů v týdnu :

1600 Kč /měs. školkovné + stravné

Stravné od 1.7.2020 :

15 Kč/den přesnídávka

40 Kč/den oběd s polévkou

15 Kč/den svačina

Ceník  DS  DELFÍNI do 31.7.2021

Docházka 3-5 celých dnů v týdnu:

2000 Kč/měs.školkovné. V ceně je již zahrnuto celodenní stravování.

Docházka 4-5 půldnů v týdnu:

1500 Kč/měs.školkovné + stravné.

Docházka 3 půldny v týdnu:

1400 Kč/měs.školkovné + stravné

Docházka 2 celé dny v týdnu:

1400 Kč/měs.školkovné + stravné

Docházka 2 půldny v týdnu:

800 Kč/měs.školkovné + stravné

STRAVNÉ:

15 Kč/ den přesnídávka

26 Kč/den oběd s polévkou

15 Kč/den svačina


Ceník DS Delfíni od 1.8.2021

Docházka 3-5 celých dnů v týdnu :

2500 Kč/měs.školkovné. V ceně je již zahrnuto celodenní stravování.

Docházka 3-5 půldnů v týdnu :

1600 Kč /měs. školkovné + stravné

STRAVNÉ:

15 Kč/ den přesnídávka

26 Kč/den oběd s polévkou

15 Kč/den svačina
Pouze ve výjimečných situacích a na vymezené období může být úhrada školkovného naúčtována po jednotlivých dnech s písemným upřesněním v Evidenčním listu dítěte po předchozím projednání a schválení předsedou dětských skupin Mgr.Pavlem Saquou.