CENÍK

Delfíni + Kulíšek

Zvýhodněné školkovné při celodenní docházce již zahrnuje náklady na celodenní stravování dítěte v dětské skupině Kulíšek.

Ceník  DS  KULÍŠEK

od 1.7.2020  do 31.3.2022

Docházka 3-5 celých dnů v týdnu :

2900 Kč/měs.školkovné. V ceně je již zahrnuto celodenní stravování, není vratné.

Docházka 3-5 půldnů v týdnu :

1600 Kč /měs. školkovné + stravné

Stravné od 1.7.2020 :

15 Kč/den přesnídávka

40 Kč/den oběd s polévkou

15 Kč/den svačina

Školkovné DS Kulíšek není upravováno dle počtu pracovních dnů v měsíci a není vratné.


Ceník  DS  BORŮVKA    v únoru 2022

Docházka pondělí až sobota :

1600 Kč /měs. školkovné + stravné

STRAVNÉ:

15 Kč/ den přesnídávka

30 Kč/den oběd s polévkou

15 Kč/den svačina

Školkovné není vratné. Stravné je vratné při včasném odhlášení dítěte dle Smlouvy.

Od února 2022 použijte pro úhrady školkovného a stravného nové číslo účtu DS Brůvka (původní název DS Delfíni) u FIO banky: 2602100948/2010.

(Platby na únor 2022 zaslané na původní číslo účtu u KB budou vráceny zpět na účet odesílatele.)


Pouze ve výjimečných situacích a na vymezené období může být úhrada školkovného naúčtována po jednotlivých dnech s písemným upřesněním v Evidenčním listu dítěte po předchozím projednání a schválení předsedou dětských skupin Mgr.Pavlem Saquou u DS Delfíni do 31.1.2022 a DS Kulíšek do 31.3.2022.